«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ | БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫК ЕСЕП

Компания цифрмен

Электр энергиясын өндіру көлемі, млрд кВт•с

Көмір өндіру көлемі мен үлесі, млн. тонна

Электр энергиясын сату көлемі, млн. кВт•с

Электр энергиясын жеткізу көлемі, млн. кВт•с

Жылу энергиясын босату көлемі, млн. Гкал

Орташа жалақының динамикасы, теңге

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған инвестициялар, мың теңге

Белгіленген қуат өзгерістерінің динамикасы, МВт


Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.

нақты

нақты

нақты

болжал

Акционерлерге тиесілі таза табыс/залал

млн. теңге

17 759

–27 884

3 241

6 779

Бағам айырмасын, құнсыздануды

және активтерді сатудан

түскен залалды есепке

алмағандағы таза табыс

млн. теңге

11 947

14 438

20 654

7 292

EBITDA

млн. теңге

71 581

77 328

97 825

80 061

EBITDA Margin

%

39

35

38

31

Әлеуметтік көрсеткіштер

Атауы

Өлшем
бірлігі

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

Жыл сайынғы кадр тұрақтамаушылығы

 %

13

11,2

12

Өндірістегі жазатайым оқиғалар саны (коэффициент), мың адамға шаққандағы

Саны /1 000 адам ш.б.

0,59

0,34

0,59

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту үлесі

 %

79

78

85