«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ | БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫК ЕСЕП

Стратегиялық НҚК-ларды орындау

«Самұрық-Энерго» АҚ стратегиялық бастамаларды және негізгі қызметтің стратегиялық көрсеткіштерін орындау бойынша есептерді қалыптастыру арқылы алдына қо­йылған мақсаттарға қол жеткізуге тұрақты мониторингілеу жүргізеді.

Мәлімдеген НҚК-ларды орындау миссия мен пайымдауды іске асыру мәнмәтініндегі Компанияның мақсаттарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. НҚК жүйелілік қағидатын негізінде қалыптастырылады және Акционер тарапынан «Самұрық-Энерго» АҚ деңгейіне каскадталған НҚК-ларды қамтиды.

Стратегиялық көрсеткіштердің мақсатты мағыналары көрсеткіштерді есептеу әдістемесіне сәйкес, сондай-ақ макроэкономикалық және салалық үрдістерді ескере отырып есептелді.

Атауы

2016 ж. факт

2017 ж. факт

2018 ж. факт

2019

болжал

2020

болжал

1

құн қосылған Экономикалық  (EVA), млн. теңге*

(44 355)

(47 130)

(31 791)

2

  Қарыз/EBITDA (қатынасы)

5,41

4,64

3,18

3,82

2,56

3

Даму және дивидендтер үшін бос құралдар, млн. теңге*

24 201

36 742

57 203

4

NAV, млн. теңге

412 874

382 946

385 304

397 228

421 374

5

Трансформациялаудың жол картасын іске асыру (жобалар бойынша), %*

94,1

65

76,5

6

Корпоративтік басқару рейтингі

B

BB

----

BBB

7

Қазақстан Республикасында электр энергиясы нарығының үлесі

23,9 %

28,0 %

29,7 %

29,0 %

30,0 %

8

табыс Таза, млн. теңге

17 759

(27 884)

3 241

6 779

24 147

9

ROACE**

3,87 %

–1,20 %

2,99 %

4,02 %

6,2 %

10

LTIFR**

0,23

0,17

0,28

0,24

0,23

*2019 ж. бастап Стратегиялық НҚК тізімінен жойылды
** 2019 ж. бастап Стратегиялық НҚК тізіміне енгізілді

Жалпы алғанда Компанияның Стратегиялық көрсеткіштері 2016–2020 жж. кезеңіне қарай жақсару үрдісіне ие. Өсудің негізгі факторлары ішкі нарықта электр энергиясы мен қуаттың сату көлемдерін арттыру, қуатқа жеке тарифтерді алу, технологиялық мұқтаждарға отын мен судың шекті шығындарын қысқарту, ОЭР-энергияны үнемдеуге шығындарды оңтайландыру, сондай-ақ қарыз жүктемесін төмендету.

Бұдан бөлек, стратегиялық көрсеткіштерге әсер ететін жағымсыз факторлар теріс баға айырмашылығы, өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге бағалардың қымбаттауы, сондай-ақ 2019 жылдан бастап электр энергиясына орташа салмақтанған тарифтің азаюы болып табылады.