«САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО» АҚ | БІРІКТІРІЛГЕН ЖЫЛДЫК ЕСЕП

Электр энергетикасы нарығындағы бәсекелес орта

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның неғұрлым ірі бәсекелестерінің 2018 жылғы көтерме нарықтағы электр энергиясын өндіру үлесі, млрд. кВт•с

«Самұрық-Энерго» АҚ-ның неғұрлым ірі бәсекелестерінің 2018 жылғы белгіленген қуатының үлесі, МВт

«Самұрық-Энерго» АҚ электр энергиясын өндіруші компанияларының бәсекелес ортаға электр энергиясын өндіру көлемі 2018 жылы 51,7 млрд. кВт•с құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда (52,9 млрд. кВт•с) 1,2 млрд. кВт•с аз.

2018 ж. 12 айы ішінде өткен жылдың осыған ұқсас кезеңінде электр энергиясын өндіру көлемінің өсуі «Самұрық-Энерго» АҚ тобы бойынша 14 %-ды құрады («Самұрық-Энерго» АҚ компаниясының жұмыс істеп жатқан топтары бойынша).

Сонымен қатар, негізгі бәсекелестер бойынша бұл көрсеткіш – «Қазақмыс Энерджи» ЖШС – 4,7 %, ККС 4,5 %, ERG 1,6 %  құрады.

Қазақстанның ірі өндірушілерінің электр энергиясын өндіруі

Млн.кВт•с

Атауы

2017 ж.*

2018 ж.

Ауытқу

%

1

«Самұрық-Энерго» АҚ

27 760,3

31 703

3 942,7

14

2

«Еуразиялық топ» ЖШС

19 264,6

19 573,9

309,3

1,6

3

«Орталық Азия энергетикалық корпорациясы» ЖШС

7 299,9

7 025,7

–274,2

–3,8

4

Ертіс ГЭС

7 437,1

7 013,6

–423,5

–5,7

5

ЖШС « Энерджи Қазақмыс, барлығы:

6 756,3

6 437,0

–319,3

–4,7

6

«Қазақстандық Коммуналдық Системалар»  ЖШС

6 102,5

6 376,8

274,3

4,5

7

«Жамбыл ГРЭС» АҚ

2 552,3

1 792,4

–759,9

–29,8

*«Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ны қоспағанда